AKTUALNOŚCI

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” przedstawia ostateczną listę zakwalifikowanych osób do przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz listę odrzuconych biznesplanów w ramach projektu „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Ostateczna lista zakwalifikowanych osób do przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków w dniu 26.09.2022 r. powołanej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” przedstawiamy wstępną listę zakwalifikowanych osób do przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Wstępna lista zakwalifikowanych osób do przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

OCENA FORMALNA BIZNESPLANÓW

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” uprzejmie informuje, iż dokonano oceny formalnej biznesplanów w ramach udziału w projekcie „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Biznesplany, które na etapie oceny formalnej otrzymały rekomendację do oceny merytorycznej:

Lista biznesplanów rekomendowanych do oceny merytorycznej

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” przedstawia ostateczną listę zakwalifikowanych osób do przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz listę odrzuconych biznesplanów w ramach projektu „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Ostateczna lista zakwalifikowanych osób do przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lista niezakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

NABÓR BIZNESPLANÓW

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” informuje, iż nabór przyjmowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami będzie trwał:

od 05.09.2022 r. do 16.09.2022 r.

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej 

V grupa szkoleniowa

Harmonogram dla V grupy szkoleniowej

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz rezerwową listą osób zakwalifikowanych do projektu pt.: „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Lista osób zakwalifikowanych do projektu

Rezerwowa lista osób zakwalifikowanych do projektu

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo listownie

———————————————————-

Aktualizacja na dzień 29.08.2022 r.:

ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu

lista osób rezygnacje z udziału w projekcie

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków w dniu 23.08.2022 r. powołanej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” przedstawiamy wstępną listę zakwalifikowanych osób do przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz listę odrzuconych biznesplanów w ramach projektu „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Wstępna lista zakwalifikowanych osób do przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lista niezakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Szczegółową informację dotyczącą punktacji otrzymają Państwo listownie

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków w dniu 23.08.2022 r. powołanej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” przedstawiamy wstępną listę zakwalifikowanych osób do przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz listę odrzuconych biznesplanów w ramach projektu „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Wstępna lista zakwalifikowanych osób do przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lista niezakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Szczegółową informację dotyczącą punktacji otrzymają Państwo listownie

WYNIKI PUNKTOWE Z ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” przedstawia wyniki punktowe z rozmów z Doradcą Zawodowym przeprowadzonych w dniach 18.08.2022 r. oraz 22.08.2022 r.  w ramach projektu „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wyniki punktowe z rozmowy z Doradcą Zawodowym

Szczegółowe informacje dotyczące punktacji zostaną przekazane listownie

Harmonogram III etapu rekrutacji do projektu - rozmowa z Doradcą Zawodowym ​

W dniach 18.08.2022 r. oraz 22.08.2022 r. w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa zostanie przeprowadzony III etap rekrutacji, tj.: Rozmowa z Doradcą Zawodowym weryfikująca predyspozycje Kandydatów/Kandydatek do prowadzenia działalności gospodarczej oraz odbędzie się przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych.

W załączeniu szczegółowy harmonogram spotkań Kandydatów/Kandydatek z Doradcą Zawodowym.

OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” przedstawia ostateczne wyniki oceny merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych – ostateczna lista osób zakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą Zawodowym

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” uprzejmie informuje, iż w dokonano oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w projekcie „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych

Szczegółowe informacje dotyczące punktacji zostaną przekazane listownie

WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” uprzejmie informuje, iż dokonano oceny formalnej biznesplanów w ramach udziału w projekcie „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Biznesplany, które na etapie oceny formalnej otrzymały rekomendację do oceny merytorycznej:

Lista biznesplanów rekomendowanych do oceny merytorycznej

WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” uprzejmie informuje, iż w dniu 03.08.2022 r. dokonano oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Formularze rekrutacyjne, które na etapie oceny formalnej otrzymały rekomendację do oceny merytorycznej:

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych

WYDŁUŻONY NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” informuje, iż nabór uzupełniający formularzy rekrutacyjnych do projektu pt.: „Młodzi, aktywni,przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej zostaje wydłużony do dnia 02.08.2022 r.

WYDŁUŻONY NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” informuje, iż nabór uzupełniający formularzy rekrutacyjnych do projektu pt.: „Młodzi, aktywni,przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej zostaje wydłużony do dnia 29.07.2022 r.

NABÓR BIZNESPLANÓW

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” informuje, iż nabór przyjmowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami będzie trwał:

od 25.07.2022 r. do 05.08.2022 r.

OSTATECZNA LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków w dniu 15.07.2022 r. powołanej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” przedstawiamy ostateczną listę zakwalifikowanych osób do przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz listę odrzuconych biznesplanów w ramach projektu „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Ostateczna lista zakwalifikowanych osób do przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lista niezakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Skorygowana ostateczna lista niezakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Szczegółową informację dotyczącą punktacji zostanie przekazana listownie

UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” informuje, iż od dnia 11.07.2022 r. do 22.07.2022 r. będzie trwał uzupełniający nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu pt.: „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

W ramach naboru uzupełniającego dostępna liczba miejsc wynosi 9. Planowana liczba udzielonych dotacji wynosi 8.

W związku z realizacją projektu liczba miejsc może ulec zwiększeniu.

Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej 

III grupa szkoleniowa

Harmonogram dla III grupy szkoleniowej

IV grupa szkoleniowa

Harmonogram dla IV grupy szkoleniowej

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pt.: „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej 

Lista osób zakwalifikowanych 

Wyniki punktowe z rozmowy z Doradcą Zawodowym

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” przedstawia wyniki punktowe z rozmów z Doradcą Zawodowym przeprowadzonych w dniach 27.06.2022 r. oraz 28.06.2022 r.  w ramach projektu „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wyniki punktowe z rozmowy z Doradcą Zawodowym

Harmonogram III etapu rekrutacji do projektu - rozmowa z Doradcą Zawodowym

W dniach 27.06.2022 r. – 28.06.2022 r. zostanie przeprowadzony III etap rekrutacji, tj.: Rozmowa z Doradcą Zawodowym weryfikująca predyspozycje Kandydatów/Kandydatek do prowadzenia działalności gospodarczej oraz odbędzie się przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych.

W załączeniu szczegółowy harmonogram spotkań Kandydatów/Kandydatek z Doradcą Zawodowym.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków w dniu 25.06.2022 r. powołanej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” przedstawiamy wstępną listę zakwalifikowanych osób do przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz listę odrzuconych biznesplanów w ramach projektu „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Wstępna lista zakwalifikowanych osób do przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lista niezakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Skorygowana wstępna lista niezakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Szczegółową informację dotyczącą punktacji otrzymają Państwo listownie

OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” przedstawia ostateczne wyniki oceny merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą Zawodowym

Ostateczna lista osób niezakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą Zawodowym

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” uprzejmie informuje, iż w dokonano oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w projekcie „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą Zawodowym

Lista osób niezakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą Zawodowym

Szczegółową informację dotyczącą punktacji otrzymają Państwo listownie

WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” uprzejmie informuje, iż dokonano oceny formalnej biznesplanów w ramach udziału w projekcie „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Biznesplany, które na etapie oceny formalnej otrzymały rekomendację do oceny merytorycznej:

Lista biznesplanów rekomendowanych do oceny merytorycznej

WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” uprzejmie informuje, iż w dniu 13.06.2022 r. dokonano oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Formularze rekrutacyjne, które na etapie oceny formalnej otrzymały rekomendację do oceny merytorycznej:

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych

WYDŁUŻONY NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” informuje, iż nabór uzupełniający formularzy rekrutacyjnych do projektu pt.: „Młodzi, aktywni,przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej zostaje wydłużony do dnia 10.06.2022 r.

WYDŁUŻONY NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” informuje, iż nabór uzupełniający formularzy rekrutacyjnych do projektu pt.: „Młodzi, aktywni,przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej zostaje wydłużony do dnia 03.06.2022 r.

WYDŁUŻONY NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” informuje, iż nabór uzupełniający formularzy rekrutacyjnych do projektu pt.: „Młodzi, aktywni,przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej zostaje wydłużony do dnia 27.05.2022 r.

NABÓR BIZNESPLANÓW

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” informuje, iż nabór przyjmowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami będzie trwał:

od 25.05.2022 r. do 07.06.2022 r.

UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” informuje, iż od dnia 09.05.2022 r. do 20.05.2022 r. będzie trwał uzupełniający nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu pt.: „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Termin dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w projekcie

W związku zakwalifikowaniem osób do udziału w projekcie „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej uprzejmie prosimy Kandydatów i Kandydatki, o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 16.05.2022 r. wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w projekcie, tj.:

zaświadczenie z ZUS o niepodleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20 i 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

zaświadczenie z PUP o niefigurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych

Niepotwierdzenie kwalifikowalności Kandydata/Kandydatki do projektu uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

I grupa szkoleniowa

Harmonogram dla I grupy szkoleniowej

II grupa szkoleniowa

Harmonogram dla II grupy szkoleniowej

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Poniżej listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pt.: „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz lista osób, które zrezygnowały z dalszego udziału w projekcie.

Lista osób zakwalifikowanych

Lista osób – rezygnacje

Wyniki punktowe z rozmowy z Doradcą Zawodowym

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” przedstawia wyniki punktowe z rozmów z Doradcą Zawodowym przeprowadzonych w dniach 09.05.2022 r. oraz 10.05.2022 r.  w ramach projektu „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wyniki punktowe z rozmowy z Doradcą Zawodowym

Harmonogram III etapu rekrutacji do projektu - rozmowa z Doradcą Zawodowym

W dniach 09.05.2022 r. – 10.05.2022 r. zostanie przeprowadzony III etap rekrutacji, tj.: Rozmowa z Doradcą Zawodowym weryfikująca predyspozycje Kandydatów/Kandydatek do prowadzenia działalności gospodarczej oraz odbędzie się przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych.

W załączeniu szczegółowy harmonogram spotkań Kandydatów/Kandydatek z Doradcą Zawodowym.

OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” przedstawia ostateczne wyniki oceny merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą Zawodowym

Ostateczna lista osób niezakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą Zawodowym

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” uprzejmie informuje, iż w dokonano oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w projekcie „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą Zawodowym

Lista osób niezakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą Zawodowym

Szczegółową informację dotyczącą punktacji otrzymają Państwo listownie

WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” uprzejmie informuje, iż w dniu 19.04.2022 r. dokonano oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Formularze rekrutacyjne, które na etapie oceny formalnej otrzymały rekomendację do oceny merytorycznej:                                       

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych


WYDŁUŻONY NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” informuje, iż nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu pt.: „Młodzi,
aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa
podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej zostaje wydłużony do dnia 15.04.2022 r.


NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” informuje, iż od dnia 23.03.2022 r. do 11.04.2022 r. będzie trwał nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu pt.: „Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni” – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

WYKAZ DOKUMENTÓW DO PODPISANIA UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Dokumenty niezbędne do ustanowienia zabezpieczenia umowy o udzielenie wsparcia finansowego:

dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej wraz z numerem REGON i NIP, tj. wydruk z CEIDG

kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS

zaświadczenie z banku o numerze rachunku bankowego firmy (zaświadczenie z banku o otworzeniu konta firmowego lub kserokopia umowy z bankiem)

oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia

oświadczenie o stanie cywilnym Uczestnika/czki projektu

kwestionariusz osobowy poręczyciela

pozostałe dokumenty związane z wyborem poręczyciela

zaświadczenie o dochodach dla poręczyciela

SPOTKANIA INFORMACYJNE

Spotkania informacyjne odbędą się:

  • 16.03.2022 r. o godz. 13:00 – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”, ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa;
  • 17.03.2022 r. o godz. 10:00 – Miejski Obszar Funkcjonalny w Jarosławiu, ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław;
  • 17.03.2022 r. o godz. 12:00 – Starostwo Powiatowe w Przeworsku (sala konferencyjna), ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk;
  • 17.03.2022 r. o godz. 13:00 – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko;
  • 18.03.2022 r. o godz. 13:00 – Starostwo Powiatowe w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce;
  • 21.03.2022 r. o godz. 13:00 – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”, ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa.
Skip to content